Inne ubezpieczenia

ASS
Chcesz poznać nasza ofertę wypełnij formularz OC,  formularz AC,  bądź formularz OC i AC, lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Bardzo ciekawym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie natychmiastowej pomocy assistance.

W zależności od wybranego wariantu, osobie poruszającej się pojazdem mechanicznym przysługiwać mogą m.in. następujące świadczenia:

  • naprawa lub holowanie pojazdu z miejsca wypadku, czy też awarii;
  • dowóz paliwa do ubezpieczonego pojazdu;
  • dostarczenie oraz pokrycie kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego za pojazd ubezpieczony;
  • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania na okres naprawy pojazdu;
  • pomoc informacyjna, np. przekazanie wiadomości, informacja serwisowa, pomoc tłumacza;
  • pomoc medyczna, np. dostarczenie niezbędnych lekarstw, pomoc psychologa, natychmiastowa wizyta lekarza.

 

NNW
Chcesz poznać nasza ofertę wypełnij formularz OC, formularz AC, bądź formularz OC i AC, lub skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego, podanego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się pojazdem po drogach publicznych. Natomiast zakres takiego ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków, które polegają na uszkodzeniu ciała i powodują uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Oczywiście, w związku z ruchem pojazdu mechanicznego.