Ubezpieczenie OC

W naszym biurze, w jednym miejscu, możesz poznać ofertę kilkunastu firm ubezpieczeniowych. Jeśli jesteś zainteresowany ofertą naszego biura skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, bądź wypełnił formularz OC.


Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych potocznie zwane ubezpieczeniem OC odgrywa pośród innych ubezpieczeń komunikacyjnych podstawową rolę. W Polsce każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia ubezpieczenie OC. Mimo obowiązku, jaki nakłada na właściciela pojazdu państwo taka ochrona ma dla niego bardzo duże znaczenie. Ryzyko znacznych szkód w związku z ruchem pojazdu  mechanicznego nie jest małe, a rozmiary takiej szkody mogą być naprawdę duże, biorąc pod uwagę m.in. zwiększającą się liczbę pojazdów, ich wartości, bardzo wysokie koszty związane z leczeniem poszkodowanych osób w wypadkach komunikacyjnych. „Wykupując OC” zakład ubezpieczeń gwarantuje wypłatę odszkodowania maksymalnie do sumy gwarancyjnej, która stanowią górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

 

Aktualnie sumy gwarancyjne (dla umów zawartych po 11.06.2012) stanowi równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

Warto także uświadomić sobie, że ubezpieczenie takie jest naprawdę potrzebne każdemu posiadaczowi pojazdu mechanicznego. Jeśli jednak z jakichś powodów ubezpieczenie takie nie zostanie zawarte to osobie, która nie spełniła obowiązku jego zawarcia grozi kara pieniężna. Z dniem 1 stycznia 2012 wysokość opłaty karnej jest kalkulowana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce.

Wysokość kary zależy od długości okresu, w którym właściciel pojazdu mechanicznego nie posiadał ważnej polisy ubezpieczenia OC:

  • samochody osobowe: 2-krotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia
  • samochody ciężarowe lub autobusy: 3-krotność minimalnego wynagrodzenia
  • motocykle: jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia


Kary dla posiadaczy pojazdów mechanicznych są zależne także od okresu pozostawania bez ubezpieczenia:

  • do 3 dni: 20% opłaty określonej powyżej
  • do 14 dni: 50% opłaty określonej powyżej
  • powyżej 14dni: 100% opłaty określonej powyżej


Np. jeśli w 2012 roku przez ponad dwa tygodnie nie posiadałeś ubezpieczenia OC na samochód osobowy grozi Ci kara w wysokości 3000 zł. Dodatkowo po spowodowaniu wypadku sprawca sam będzie musiał pokryć straty poniesione przez poszkodowanych.
Składka za ubezpieczenie OC jest uzależniona od wielu czynników. Wpływ na jej wysokość ma m.in. wiek właścicieli pojazdu, pojemność silnika, marka pojazdu, wiek pojazdu, powiat zarejestrowania pojazdu. Dlatego przed podpisaniem umowy warto porównać oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, aby wybrać dla siebie tą najkorzystniejszą.